Shop

Home/Shop
 • Dầu nhờn cho động cơ

  Dầu nhờn cho động cơ (2)

 • Dùng cho các hệ thống thủy lực khác nhau trong môi trường công nghiệp. Dùng trong các hệ thống thủy lực tải trọng nặng, nhiệt độ cao hoặc yêu cầu kéo dài chu kỳ thay nhớt. Dùng trong các ứng dụng hàng hải được khuyến cáo sử dụng dầu thủy lực ISO HM. Cải thiện nhiệt độ làm việc của hệ thống thủy lực tốt hơn.
 • Dòng sản phẩm dầu thủy lực cao cấp với công nghệ vượt trội.

  Hệ phụ gia hoàn toàn không kẽm, không tro giúp cải thiện tính năng lọc của dầu.

  Kéo dài chu kỳ thay dầu gấp nhiều lần so với các dầu thông dụng, truyền thống.

  Cải thiện nhiệt độ làm việc của hệ thống thủy lực tốt hơn.

  Chỉ số độ nhớt cao giúp đảm bảo duy trì áp lực tốt, phù hợp cho các ứng dụng hệ thống thủy lực hoạt động khắc nghiệt, liên tục.